.

Implementering

Steg 1: Analys av elnät

Som steg ett genomför vi mätningar av fastighetens elnät för att fastställa strömbelastning i olika faser. Utifrån det uppmätta resultatet gör vi en analys.

Syftet är att kartlägga möjligheterna för att förbättra utnyttjandet av den inkommande energin utan att öka fastighetens fasta abonnemangskostnad.

Steg 2- Projektering

Utifrån vår analys planerar vi för det operativa genomförandet av arbetet. Projektering utförs både inför installation av ett komplett system från oss, men också inför implementering av enskilda moduler i kundens befintliga system.

Steg 3 – Installation

Vi sköter självklart hela installationsprocessen. Enkelt och tryggt.

Steg 4 – Kvalitetskontroll

När systemet är installerat, genomför vi, tillsammans med kunden, en kvalitétskontroll. Vi utför eventuella justeringar och sätter in åtgärder för att avhjälpa eventuella synpunkter eller extra önskemål.