Framtidens fastigheter är vänliga mot miljön, människorna och plånboken.

illustration moderna byggnader

Optimal energi, renare samvete

Världen behöver bli fossilfri. Beslut om att vi kraftigt skall minska energiuttaget och eliminera CO2 utsläppen är redan tagna i städer och kommuner. För att nå dessa mål måste alla börja använda hållbara och framtidssäkrade el- och energisystem med bl.a. solceller, LED-belysning, elbilsladdning, smarta lösningar och energioptimering.

Olika fastigheter har idag flera system för att hantera exempelvis värme, kyla, ventilation, som är ofta välkomponerade för sina ändamål, men inte lika ofta utformade för att samverka med varandra optimalt. Äldre system är sällan förberedda för att enkelt hantera nya krav som t.ex. integrering av bil-laddning, LED-lampor, solceller. Resultatet är onödigt hög energikonsumtion och kostnad.

Du kan påverka!